Akzo Nobel Industrial Coatings AB

fabrik.jpg (5114 bytes)
 
I Malmö utvecklas och tillverkas färger och lacker för den produktmålande industrin. Vi lägger stor vikt vid kundernas krav på kvalitet och driftssäkerhet. Vår anläggning är certifierad enligt ISO 9001 och också enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Vår verksamhet är uppdelad för att på bästa sätt möta kundernas olika behov:
  • Wood Coatings - för olika produkter inom träindustrin
  • Commercial Vehicles (CV) / Automotive Plastic Coatings (APC) - våtfärg för applicering på metall och plast


Akzo Nobel Industrial Coatings AB
205 17 MALMÖ
Tel. 040 - 35 50 00
Fax. 040 - 35 51 32

Så här hittar du till Akzo Nobel i Sege